Ka Fe Mbatsav Nena?

Ka Fe Mbatsav Nena?

ASKiNGRADiO.com | Abaver |

U fan mkposu u or u ujijingi mbabov ve nyôr ke nan shin or u nan lu nôngun a angev mbu ke ityo shin anza a u ange kposu-kposu ka kwagh u hange-hange ke m er tom u Mbafada ka ve dugh u jijingi mbabo ke ior, bater ka a yila e exorcism la, ka pe Pristi u er tom ne shie kaa a ôr jene.

Father Cipriano de Meo, er tom u exorcism ne hii ke inyom i 1952 la, shie u lam a Catholic News Agency ke Italy yô kaa we ne, ashie kpishi ka ilu iangev mbi nzughul ior ke ityo ka mbi zaan ve iyol ve i kaa e ka u jijingi ye.

Kema ihowe heen mase orun been

Related Posts

Facebook Comments